fbpx

โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล ปี 2563

ชิกกี้ชิก แฟรนไชส์ไก่ทอดขายดีอันดับ 1 ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วม

โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล ปี 2563

เพื่อพัฒนาแฟรนไชส์ไทย ให้เติบโตสู่สากล

31 ก.ค. – 14 ส.ค. 2563

เพราะเราเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอด ที่ผลิตสินค้าจากโรงงานมาตรฐานส่งออก มีมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถสร้างอาชีพให้กับชาวไทยได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอดที่ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่คืนทุนไว และสร้างกำไรได้อย่างแท้จริง

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กรมธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Exim Bank มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์